Wycięto tuje

Koło naszej kaplicy wycięto tuje...


więcej...

Franciszek Kotula - "Zapisane w terenie"

Ostatnio ukazała się książka wybitnego etnografa regionu rzeszowskiego, zmarłego w 1983 roku - Franciszka Kotuli pt. "Zapisane w terenie".
Wsród wielu ciekawych relacji z terenu rzeszowskiego, znajduje siÄ™ również opowiadanie dotyczÄ…ce naszej miejscowoÅ›ci.

Autor, bÄ™dÄ…c pod urokiem gÅ‚oÅ›nej w latach przedwojennych powieÅ›ci Aleksandra Piskora "Siedem ekslencji i jedna dama" o wyczynach i podbojach sercowych hrabiny Katarzyny StarzeÅ„skiej, wÅ‚aÅ›cicielki dworu w Górze Ropczyckiej, wybiera siÄ™ w 1969 roku spacerkiem po Gnojnicy, Å›ladami poddanych hrabiny. W relacji autor zamieszcza zdjÄ™cie, nieistniejÄ…cego już pokaźnego budynku, krytego strzechÄ…. W którym to byÅ‚o miejscu?....


więcej...

Wodociąg - dobra wiadomość !.

DziÄ™ki zdecydowanym  staraniom naszego przedstawiciela w Sejmiku Wojewódzim, radnego Józefa Gudyki - gmina Ropczyce otrzymaÅ‚a dotacjÄ™ celowÄ… na budowÄ™ wodociÄ…gu w Gnojnicy Woli.


więcej...

OSP w Gnojnicy Woli

Ochotnicza Straż Pożarna w Gnojnicy Woli powstała w kwietniu 1965 roku.


więcej...

SkÄ…d taka nazwa?

Pochodzenie nazwy nie jest do koÅ„ca wyjaÅ›nione. WedÅ‚ug jÄ™zykoznawców - nazwa pochodzi od brunatnego koloru wypÅ‚ywajÄ…cych ropnych cieków, o dużej zawartoÅ›ci tlenków żelaza, które tworzÄ… charakterystyczne zabarwienie na powierzchni strumyków.
Natomiast sama nazwa wzbudza od lat kontrowersje. W latach 60-tych ubiegÅ‚ego wieku grupa mieszkaÅ„ców z inicjatywy Karola Kubika wystosowaÅ‚a proÅ›bÄ™ do odpowiednich urzÄ™dów, proponujÄ…c zmianÄ™ nazwy na ZÅ‚ote Sady. Odpowiedź przyszÅ‚Ä… pozytywna, jednak zgodnie z ówczesnym duchem czasu, zaproponowano nazwÄ™ WareÅ„czyce, na cześć ideologa ruchu socjalistycznego. Samorzutnemu Komitetowi Zmiany Nazwy nie pozostaÅ‚o nic innego, jak szybko rozwiÄ…zać siÄ™ i zrezygnować z kolejnych prób...


więcej...

Położenie miejscowości

Gnojnica Wola jest częściÄ… wsi Gnojnica poÅ‚ożonej w województwie podkarpackim, w gminie Ropczyce.


więcej...