OSP w Gnojnicy Woli

(na podstawie kroniki OSP w Gnojnicy Woli)

Ochotnicza Straż Pożarna w Gnojnicy Woli powstała w kwietniu 1965 roku. Założycielami jednostki byli: Jan Marć, Józef Charchut, Alfred Pięta, Józef Robak.

We wrześniu 1966 roku, jednostka otrzymuje motopompę z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Ropczycach. Wcześniej do gaszenia pożarów używano sikawki ręcznej, zamontowanej na wozie konnym (to były czasy).

 

I. W dniu 12 marca 1967 roku Walne Zebranie powołało Zarząd:

 

prezes – Józef Drozd

naczelnik -  Sylwester Kolebuk

v-ce prezes – Stefan Darłak

skarbnik – Julian Darłak

sekretarz – Józef Darłak

gospodarz – Karol Kubik

przedst. GRN – Feliks Wrotoń

Komisja Rewizyjna:

przew. – Józef Kubik

członek – Andrzej Rojek

członek – Stanisław Marciniec

 

II. 22 marca 1970 roku wybrano następujący Zarząd:

 

prezes – Michał Drozd

naczelnik -  Sylwester Kolebuk

v-ce prezes – Józef Drozd

skarbnik – Julian Darłak

sekretarz – Józef Darłak

gospodarz – Tadeusz Ochał

przedst. GRN – Stanisław Marciniec

Komisja Rewizyjna:

przew. – Mieczysław Darłak

członek – Stefan Ptaszek

członek – Adolf Guzik

 

W maju 1970 roku, oddany został do użytku zbiornik przeciwpożarowy, wybudowany w czynie społecznym przez druchów tutejszej jednostki. Materiały budowlane na ten obiekt zapewniła Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Ropczycach.

 

III. 24 lutego 1972 roku wybrano kolejny Zarząd:

 

prezes – Michał Drozd

naczelnik -  Sylwester Kolebuk

v-ce prezes – Jan Kubik

skarbnik – Julian Darłak

sekretarz – Stefan Darłak

gospodarz –Ferdynand Darłak

przedst. GRN – Stanisław Marciniec

Komisja Rewizyjna:

przew. – Bronisław Pilch

członek – Jan Sowiźrał

członek – Ludwik Maciołek

 

 

IV. 1 lutego 1975 roku Walne Zebranie wybrało Zarząd:

 

prezes – Michał Drozd

naczelnik -  Sylwester Kolebuk

v-ce prezes – Tadeusz Ochał

skarbnik – Julian Darłak

sekretarz – Ryszard Jarząb

gospodarz – Leszek Ochał

członek – Józef Drozd

członek – Andrzej Guzik

Komisja Rewizyjna:

przew. – Mieczysław Darłak

członek – Józej Niedzielski

członek – Edward Ochał

 

V. 12 lutego 1984 roku powołano następujący Zarząd:

 

prezes – Michał Drozd

naczelnik -  Stanisław Zegar

v-ce prezes – Sylwester Kolebuk

skarbnik – Julian Darłak

sekretarz – Ryszard Jarząb

członek – Tadeusz Ochał

członek – Andrzej Guzik

Komisja Rewizyjna:

przew. – Józef Jasiota

członek – Józej Medygrał

członek – Mieczysław Darłak

 

VI. 26 stycznia 1994 roku wybrano Zarząd w składzie:

 

prezes – Ryszard Prokop

naczelnik -  Józef Medygrał

v-ce prezes – Stanisław Zegar

skarbnik – Zenon Drozd

sekretarz – Marek Chmiel

członek – Grzegorz Darłak

członek – Gzregorz Toton

Komisja Rewizyjna:

przew. – Józej Jasiota

członek – Mieczysław Darłak

członek – Wiesław Rojek

 

VII 21 stycznia 1996 roku wybrano Zarząd:

 

prezes – Stanisław Zegar

naczelnik -  Józef Jasiota

v-ce prezes ds. młodzieży – Ryszard Prokop

v-ce prezes – Witold Darłak

z-ca naczelnika – Piotr Pacanowski

sekretarz – Marek Chmiel

skarbnik – Zenon Drozd

gospodarz – Michał Guzik

kronikarz – Marta Medygrał

Komisja Rewizyjna:

przew. – Józej Jasiota

członek – Mieczysław Darłak

członek – Wiesław Rojek

 

VIII 28-01-2001 roku wybrano Zarząd:

 

prezes – Stanisław Zegar

naczelnik -  Józef Jasiota

v-ce prezes – Zbigniew Kot

sekretarz –Józef Darłak

skarbnik – Zenon Drozd

gospodarz – Michał Guzik

Komisja Rewizyjna:

przew. – Ryszard Ożóg

członek – Tomasz Rojek

członek – Rafał Frydło

 

22 kwietnia 2001 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru tutejszej jednostce OSP. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w tutejszej kaplicy odprawianą przez kś. proboszcza Eugeniusza Miłosia i kś. Edwarda Darłaka. Następnie poczty sztandarowe, władze samorządowe, przedstawiciele PSP w Ropczycach i  zaproszeni goście, przeszli na plac szkolny, gdzie odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru, przemówienia zaproszonych gości i występ młodzieży szkolnej. Fundatorem sztandaru był prezes tutejszej jednostki – Stanisław Zegar.

 

IX.  8 stycznia 2006 roku wybrano nastepujący Zarząd

 

prezes – Witold Darłak

naczelnik -  Andrzej Oleś

v-ce prezes – Ryszard Prokop

sekretarz –Józef Darłak

skarbnik – Marcin Chmiel

gospodarz –Krzysztof Darłak

Komisja Rewizyjna:

przew. – Marcin Matuszkiewicz

członek – Zenon Drozd

członek – Józef Medygrał

Delegatami na Zjazd Gminny OSP zostali: Witold Darłak, Józef Darłak, Krzysztof Godek, Piotr Kopala.

 


wstecz...