od lewej: Jadwiga Ochał-Kubik, Helena Maciołek-Niedzielska, Adela Guzik-Jarząb.
ok. 1942
(ze zbiorów U.Cierpiał)

od lewej: Maria Charchut-Kubik, Wanda Malska Guzik, Jadwiga Ochał-Kubik, Mastej Kazimiera.
maj - 1942
(ze zbiorów U. Cierpiał)

Na I planie Z. i Michał Jasiotowie.
Z tyłu rodzeństwo, Helena i Ludwik Jasiotowie.
(Ze zbiorów J. Jasioty)
Ok. 1945

wstecz...