03.05.1987 - Uroczystość poświęcenia Kaplicy przez JE ks. biskupa Józefa Gucwę.
Przyjazd delegacji z kurii.

03.05.1987 - Uroczystość poświęcenia Kaplicy przez JE ks. biskupa Józefa Gucwę.

03.05.1987 - Uroczystość poświęcenia Kaplicy przez JE ks. biskupa Józefa Gucwę.

03.05.1987 - Uroczystość poświęcenia Kaplicy przez JE ks. biskupa Józefa Gucwę.

03.05.1987 - Uroczystość poświęcenia Kaplicy przez JE ks. biskupa Józefa Gucwę.

03.05.1987 - Uroczystość poświęcenia Kaplicy przez JE ks. biskupa Józefa Gucwę.

03.05.1987 - Uroczystość poświęcenia Kaplicy przez JE ks. biskupa Józefa Gucwę.

03.05.1987 - Uroczystość poświęcenia Kaplicy przez JE ks. biskupa Józefa Gucwę.

wstecz...