Radny informuje


Plany na lata 2009 - 2010

1. Wodociąg

 

Jest to jedna z najdłużej trwających inwestycji w naszej gminie( dłużej budują tylko szkołę w Brzezówce-14 lat). Pozwolenie na budowę wodociągu wydano w 2003 roku. Od tej pory ważność tego dokumentu jest tylko wznawiana, bo przecież inwestycja de facto nie ruszyła z miejsca. Wartość całości to około 2,8 mln. zł. Burmistrz Bujak uważa, że gminy nie stać na taki wydatek i że trzeba czekać na pieniądze z "zewnątrz".

Nawiasem mówiąc gmina samodzielnie realizowała już droższe inwestycje, ale skoro burmistrz uważa, że mieszkańcy jeszcze mogą poczekać, to nie ma na to rady. Musimy poczekać. Prawdopodobnie już jesienią tego roku ruszą programy unijne na tego typu inwestycje jak nasza, więc jest szansa, że coś się "drgnie". Pieniędzmi unijnymi będzie dysponował Urząd Marszałkowski i on będzie je rozdzielał. Gmina będzie musiała przygotować projekt, który spełni wszystkie kryteria i dyrektywy unijne.

Na pewno chętnych na pieniądze będzie więcej niż pieniędzy, ale przecież mamy naszego Radnego Wojewódzkiego - Józef Gudykę, który na pewno pomoże mi w tej sprawie. Rozmawiałem z nim już i obiecał pomoc. Temat wodociągu zna również dokładnie poseł z naszej gminy Pan Kazimierz Moskal (wcześniej był Radnym Miejskim), który jest przyjacielem Marszałka Województwa - Zygmunta Cholewińskiego. Wygląda na to, że jeżeli tylko program zostanie uruchomiony, a gmina prawidłowo i dobrze przygotuje projekt to będziemy mieli wodociąg. Gdyby jednak jakieś zbiegi okoliczności spowodowały, że tych pieniędzy nie otrzymamy, to wydaje mi się, że burmistrz coś ruszy z tematem, bo przecież niedługo wybory...

 

2. Drogi

 

Na pierwszej sesji Rady Miejskiej tej kadencji Burmistrz Bolesław Bujak, przedstawiając swoje plany działania na lata 2006-2010 powiedział, że będzie budował drogi asfaltowe i w każdej miejscowości, co roku, będzie asfaltowy odcinek o długości co najmniej 500mb. Przyklasnąłem temu pomysłowi i jak na razie burmistrz spełnia swoje obietnice. Co prawda w innych wioskach i osiedlach (np. Granicach) robi więcej, ale u nas to minimum jest spełniane.

Liczę, że również w tym roku te 500 metrów asfaltu również będzie. Na rok 2009 planowane jest dokończenie  drogi na "Działy" - 380 mb.(osobiście zmierzyłem samochodem), a pozostałe 180 metrów to dokładnie odcinek od drogi powiatowej (biegnącej przez wieś) do budynku naszej remizy. Taka deklaracja padła z ust z-cy Burmistrza - Wiesława Maziarza na ostatnim zebraniu  wiejskim. Mam nadzieję, że obietnica zostanie spełniona. Położenia asfaltu wymaga jeszcze wiele dróg w naszym sołectwie:

na Józefa Piętę, na Grabowego Stanisława, na Jabłońskiego Józefa, tzw.droga na Cesarkę, na Lipie, dokończenie na Michała Guzika i jeszcze wiele, wiele innych...

Jest szansa na to. Zobaczymy jak burmistrz będzie dalej działał. Myślę, że sołtysowi również

zależy na tym, żeby dróg asfaltowych było jak najwięcej. Musimy zjednoczyć nasze siły, bo wspólnie zawsze można więcej zdziałać.

 

3. Oświetlenie

 

Z radością informuję, że ruszył projekt budowy oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w sołectwie Gnojnica Wola. Obejmuje on część sołectwa od Pani Tubek (czyli od początku sołectwa) do Pana Ślusarczyka. Nie jest to, niestety cała wieś (pozostają jeszcze Budy, Lipnica, Podlas, Pniaki i część Działów), ale dość znaczna jej część.

Ta najbardziej zaludniona. W gminie mówią, że jest szansa na realizację tego projektu jeszcze w tym roku. W późniejszym czasie planuje się budowę na przysiółkach. Projekt oświetlenia obejmuje jeszcze ulicę Zieloną ( to ta koło P.K.S.-u w stronę Łączek  Kucharskich).

 

4. Remiza strażacka

Z budynku po byłym sklepie G.S. udało się stworzyć prawdziwą remizę; jest tam garaż na samochód p/poż., świetlica, która pomieści około 50 osób, zaplecze kuchenne. Planowane jest jeszcze wybudowanie toalet. Jako strażnica więcej byłoby niepotrzebne. Ale jest naprawdę duże zaangażowanie strażaków i chęci, aby było coś więcej. I jest już coś więcej. Przy stojącym budynku ułożono podłogę o wymiarach 8x12 metrów. Z rozbiórki wiaty na targowisku pozyskaliśmy (strażacy, bo przecież ja też jestem strażakiem) konstrukcję, która została wykorzystana na zadaszenie podłogi. W przyszłości może ona spełniać funkcję sali tanecznej na 200 osób. Gdyby jeszcze dobudować następną salę o wymiarach około 10x12 metrów i zaplecze kuchenne z sanitariatami, to mamy piękny kompleks w naszym sołectwie.

Wszyscy wiemy, że w dzisiejszych czasach bardzo trudno jest zaczynać budowę "od zera". Po pierwsze nie ma odpowiedniego miejsca w naszej wsi, a po drugie jest to bardzo kosztowna inwestycja i gminy na nią nie stać. Rozbudowa jest łatwiejsza i mniej kosztowna. A to, że nie jest usytuowana bezpośrednio przy samej drodze jest dodatkowym atutem, bo nie ma zagrożenia dla uczestników ruchu jak również dla samych użytkowników tej remizy. Działka liczy 0,95ha, a więc jest miejsce na parking, który w obecnych czasach jest niezbędny przy tego typu obiektach. Wierzę, że wspólnymi siłami (wszystkich mieszkańców) uda się stworzyć prawdziwą remizę. Teraz nazywają to Wiejskim Centrum Kultury.

 

 

 5. Hala i boisko sportowe.

W ostatnim czasie pojawiła się szansa na wykup gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Chęć sprzedaży pola o powierzchni ponad 2 ha wyraził Pan Mieczysław Jarząb. Jest to teren trochę pagórkowaty i podmokły. Ale zniwelowanie nierówności i odwodnienie nie jest problemem w dzisiejszych czasach. Dodatkowo pochyłość można by wykorzystać w naturalny sposób na trybuny. Położenie działek jest o tyle korzystne i obszerne, że zupełnie z powodzeniem  zmieściłoby jeszcze halę sportową i parking.

Przecież szkoła posiada bardzo małą salę  do wychowania fizycznego i młodzież szkolna po prostu się tam nie mieści. W trosce  o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci taka hala jest niezbędna. Obecne boisko sportowe jest bardzo małe, a w dodatku oddalone od szkoły kilkaset metrów. Aby do niego dojść trzeba przeciąć drogę powiatową, która stwarza zagrożenie dla dzieci z uwagi na duży ruch samochodowy. W okolicach szkoły i kościoła potrzebny jest również parking. I na niego było by również miejsce.

Niestety pomysłowi nieprzychylny jest Pan Sołtys, który dotychczasowe rozwiązanie uważa za lepsze i proponuje utrzymać obecny stan rzeczy. Czyli mniejsze boisko oddalone bardziej od szkoły. Mam nadzieję, że wspólnie przeanalizujemy sprawę i dojdziemy do porozumienia.

 

6. Kanalizacja

Jest to niezbędna rzecz w celu utrzymania naszego środowiska w czystości. Niestety jeszcze bardziej kosztowna niż wodociąg. Nie widzę możliwości realizacji tej inwestycji w obecnej kadencji. Dyrektywy unijne nakazują budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków do 2015 roku. Po tym czasie na gminy będą nakładane bardzo duże kary. Jest jeszcze trochę czasu, ale trzeba się spieszyć, bo degradacja środowiska jest już widoczna (brudny potok Gnojniczanka).

 

Takie są moje plany na najbliższy czas. Nie wiem, czy uda się wszystkie zrealizować. Mam nadzieję, że większość z nich - tak, ale czy wszystkie?...

Jeżeli macie jakieś inne pomysły, to chętnie o nich usłyszę i zapoznam się. Wierzę, że na forum będą konstruktywne opinie i realne do wykonania pomysły.

Jestem otwarty na wszelką współpracę  ze wszystkimi. Jeżeli uda się coś zrobić dla wsi, będzie to nasz wspólny sukces.


wstecz...