Radny informuje


Działalność w latach 2002 - 2006


            Wszystkie negatywne wypowiedzi na forum sprowokowały mnie do tego, aby przedstawić całą swoją działalność na rzecz sołectwa Gnojnica Wola.
Z natury jestem osobą dość skromną, więc trudno mi się tak po prostu chwalić, dlatego przedstawię tylko te najważniejsze i najkorzystniejsze efekty mojego działania.

1.    Położenie asfaltu na drodze Gnojnica - Ropczyce-Granice (ok. 1250mb.-inicjatywa mieszkańców).

2.    Położenie asfaltu na drodze Gnojnica-Podlas (inicjatywa mieszkańców przysiółka Podlas).

3.    Likwidacja podatku od dróg tzw. wspólnych (inicjatywa dwóch rolników z Gnojnicy Woli - nazwiska do wiad. radnego).

4.    Remont przystanków w sołectwie Gnojnica-Wola (umowa z P.K.S.-Sędziszów - w zamian 50% zniżka za wynajęcie autobusu na wycieczkę szkolną).

5.    "Biała sobota" (mieszkańcy naszej wsi bezpłatnie skorzystali z porad lekarskich - w budynku Zespołu Szkół).

6.    Aktywne działania na rzecz budowy wodociągu w sołectwie Gnojnica Wola (m.in. ok. 30 interpelacji na sesjach Rady Miejskiej).

7.    Aktywne uruchomienie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej (m.in. pozyskanie samoch. p/poż., adaptacja budynku na strażnicę-więcej informacji w zakładce OSP).

8.    Pozyskiwanie środków na rozbudowę O.S.P.(10.000,00zł.-pomoc posła K. Moskala-MSWiA).

9.    Organizowanie dożynek sołeckich i miejskich (od 1993r.do chwili obecnej).

10.    Cała działalność w O.S.P. (m.in. akcje w czasie pożarów i powodzi, uczestnictwo w uroczystościach kościelnych, organizowanie zabaw itd.).

11.    Organizowanie różnych spotkań mieszkańców (m.in. z posłem).

12.    Interpelacje w sprawie położenia asfaltu na drodze Gnojnica-Działy.

13.    Udzielanie wszelkiej pomocy mieszkańcom naszego sołectwa(m.in. przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe).

To tylko niektóre działania podjęte przeze mnie w latach 2002-2006. Większość z nich znajduje się w protokołach z sesji Rady Miejskiej z poprzedniej kadencji.

wstecz...