Radny informuje


Realizacja planów na lata 2009 - 2010

1. Wodociąg
      Stało się dokładnie tak, jak przewidywałem. Latem tego roku (2009) ruszyły programy unijne z tzw."Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich" w skrócie PROW, w których można było składać wnioski na inwestycje typu wodociągi, czy kanalizacje. Gmina Ropczyce złożyła wniosek na wodociąg Gnojnica Wola wraz z przyłączeniami na wartość ponad  3.100.000,00 ( z małym haczykiem). Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, przy czym spełniał wszystkie kryteria potrzebne do pozytywnego rozpatrzenia.

      Dalej sprawa potoczyła się już w sposób kontrolowany i w ostatnim tygodniu listopada na posiedzeniu Zarządu Województwa wniosek na wodociąg został zatwierdzony, czyli przyporządkowano mu odpowiednią sumę, potrzebną do realizacji tej inwestycji. Reasumując mamy pieniądze na nasz, tak długo, oczekiwany wodociąg! Oczywiście nie jest to cała kwota inwestycji (ok.60%) resztę dołoży gmina i niestety mieszkańcy, ponieważ na ostatnim zebraniu wiejskim pan burmistrz Bujak powiedział, że każdy odbiorca wody musi wyłożyć ok. 1,800.00 zł, co jest dla mnie  nie do końca zrozumiałe.

      Wydaje mi się, że około lutego przyszłego roku gmina przygotuje przetarg na wykonawcę inwestycji i latem 2010 roku ruszą prace ziemne. Mam nadzieję,że woda popłynie wiosną 2012 roku. Są to bardzo realne terminy wykonania inwestycji, ale zawsze mogą ulec zmianie.
      Cieszę się bardzo, że mam swój skromny udział w pozyskaniu funduszy na dość kosztowną  inwestycję w naszej wsi i że moje plany na tą kadencję powoli się realizują, także dzięki zgodnej współpracy z panem Posłem, panem Radnym Wojewódzkim, panem Starostą i panem Burmistrzem. Bez względu na różnice polityczne czy poglądowe. Ważne, że ta współpraca przynosi efekty i korzyści mieszkańcom naszej wsi, a mnie osobiście daje wiele satysfakcji.

    
1. Drogi

      W sprawie drog asfaltowych mija kolejny rok i kolejne 500 mb dróg jest zrealizowane w naszej wsi. Dokończono budowę drogi do wszystkich domów na "Działach".
Inwestycja ta kosztowała mnie dużo nerwów i stresów, ponieważ kilka osób wprowadziło duże zamieszanie próbując pokłócić między sobą osoby zainteresowane budową drogi i naszych strażaków. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze i myślę, że wszyscy są zadowoleni. 

     Drugi odcinek drogi, utwardzony asfaltem, to droga na "Józefa Piętę". Jest to także droga dojazdowa do naszej remizy. Tam położono ok.180mb masy asfaltowej. Minimum obietnicy burmistrza jest zrealizowane. To kolejny dowód, że tylko zgodna współpraca (czasem efekt pewnych kompromisów) daje rezultaty i satysfakcję dobrze pełnionej funkcji radnego.
 


wstecz...