Historia


Święta Wielkanocne

Mój tato opowiadał....


więcej...

Powstanie WiN - I Zarząd Główny

Historia powstania oranizacji niepodległościowej "Wolność i Niezawisłość" opisana przez naszego rodaka - Ludwika Kubika, członka ścisłego kierownictwa IV Zarządu Głównego WiN, sądzonego wraz z Cieplińskim w procesie tego zarządu, skazanego na dożywocie.
Pierwotny tekst powstał w 1986 roku, został uzupełniony w 1992 r. na Zjazd Krajowy WiN.


więcej...

II Zarząd Główny WiN


więcej...

III Zarząd Główny WiN


więcej...

IV Zarząd Główny WiN


więcej...

Dzieje sztandaru Inspektoratu AK Rzeszów

Sztandar Rzeszowskiego Inspektoratu Armii Krajowej jest trwale związany z naszą miejscowością i kościołem w Zagorzycach. W czasie akcji "Burza" był świadkiem walk I zgrupowania AK w rejonie Gnojnica - Lipnica - Poręby, po wkroczeniu NKWD zostaje ukryty przez ks. Piecha w kościele w Zagorzycach. W chwili obecnej sztandar znajduje się w Muzeum AK w Krakowie, natomiast  proboszcz parafii w Zagorzycach Górnych ks. Kazimierz Marek podjął się trudu wykonania jego kopii ....


więcej...

Ludwik Kubik - Wspomnienie o śp. księdzu Eugeniuszu Piechu.

Z księdzem Eugeniuszem Piechem spotkałem się w szczególnych okolicznościach w okresie okupacji niemieckiej. Nie przypuszczałem jednak, że znajomość ta zamieni się w przyszłości w przyjaźń i współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu w okresie wspólnej walki z okupantami.

Po ucieczce z niewoli niemieckiej, po zakończeniu kampanii wrześnio­wej w październiku 1939 roku zamieszkałem w domu moich rodziców w Gnojnicy. Gorycz przegranej kampanii oraz terror okupanta powodo­wały powstawanie w społeczeństwie polskim szerokiej idei niepodle­głościowej, której głównym celem byłoby włączenie się w nurt walki zbrojnej przy boku państw sojuszniczych wraz z armią polską, formująca się we Francji...


więcej...