AK i WiN


Dzieje sztandaru Inspektoratu AK Rzeszów

Sztandar Rzeszowskiego Inspektoratu Armii Krajowej jest trwale związany z naszą miejscowością i kościołem w Zagorzycach. W czasie akcji "Burza" był świadkiem walk I zgrupowania AK w rejonie Gnojnica - Lipnica - Poręby, po wkroczeniu NKWD zostaje ukryty przez ks. Piecha w kościele w Zagorzycach. W chwili obecnej sztandar znajduje się w Muzeum AK w Krakowie, natomiast  proboszcz parafii w Zagorzycach Górnych ks. Kazimierz Marek podjął się trudu wykonania jego kopii ....


więcej...