Wspomnienia i relacje


Ludwik Kubik - Wspomnienie o śp. księdzu Eugeniuszu Piechu.

Z księdzem Eugeniuszem Piechem spotkałem się w szczególnych okolicznościach w okresie okupacji niemieckiej. Nie przypuszczałem jednak, że znajomość ta zamieni się w przyszłości w przyjaźń i współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu w okresie wspólnej walki z okupantami.

Po ucieczce z niewoli niemieckiej, po zakończeniu kampanii wrześnio­wej w październiku 1939 roku zamieszkałem w domu moich rodziców w Gnojnicy. Gorycz przegranej kampanii oraz terror okupanta powodo­wały powstawanie w społeczeństwie polskim szerokiej idei niepodle­głościowej, której głównym celem byłoby włączenie się w nurt walki zbrojnej przy boku państw sojuszniczych wraz z armią polską, formująca się we Francji...


więcej...