Radny informuje


Realizacja planów na lata 2009 - 2010

 1. WodociÄ…g
Stało się dokładnie tak, jak przewidywałem. Latem tego roku (2009) ruszyły programy unijne..


więcej...

Działalność w latach 2002 - 2006

                Witam wszystkich na mojej zakÅ‚adce na stronie internetowej naszego soÅ‚ectwa. CieszÄ™ siÄ™ bardzo, że taka strona powstaÅ‚a, bo w dzisiejszych czasach, gdzie komputer jest praktycznie w każdym domu, internet daje możliwoÅ›ci promowania naszej miejscowoÅ›ci nie tylko w Polsce, ale i na caÅ‚ym Å›wiecie. Szczególnie pokazywania naszych pozytywnych rzeczy, dokonaÅ„...

                 Nasi rodacy za granicÄ… czekajÄ… na takie informacje i każdy dobry znak z naszej strony ich cieszy i w pewien sposób przybliża do nas. Postaram siÄ™ przekazywać same pozytywne wiadomoÅ›ci dla naszej wsi...


więcej...

Plany na lata 2009 - 2010


VI kadencja samorzÄ…dowa (obecna) przypada na lata 2006-2010. Jest to moja II kadencja jako radnego czyli jesteÅ›my w poÅ‚owie kadencji. WypadaÅ‚oby napisać, co udaÅ‚o siÄ™ zrobić w tych dwóch ostatnich latach, ale obawiam siÄ™, że "bart" znowu zarzuci mi nieskromność, wiÄ™c ograniczÄ™ siÄ™ do planów na najbliższe dwa lata...


więcej...